PERSONAL AUXILIAR

  1. Contabil-Cojocaru Cătălina Veronica-1 normă
  2. Secretariat- Rotaru Margareta-0,25 normă
  3. Informatician-Rotaru Margareta-0,50 normă
  4. Bibliotecar-Rotaru Margareta-0,25 normă