COMITETELE DE PĂRINŢI PE CLASE

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Nr.

crt.

GRĂDINIŢA/CLASA PREŞEDINTE MEMBRI
1. Grădiniţa nr.1 Iftene Ana Cezarina Negoiţă Mirela
Mocanu Ionelia
2. Grădiniţa nr.2 Lăcătuş Enuţa Panaite Atena
Moldoveanu Cătălina
3. Clasa pregătitoare Avădanii Cati Stanciu Angelica
Bordeeanu Anişoara
4. Clasa I Bordeeanu Anișoara Avădanii Cati
Panaite Atena
5. Clasa a II-a Negoiță Mirela Năstăsache Maria
Ispas Elisabeta
6. Clasa a III-a Căluean Claudia Măriuca Ignat Valerica
Năstase Cecilia
7. Clasa a IV-a Bordeeanu Vasilica Panaite Atena
Mircea Aurelia
8. Clasa a V-a Goleanu Tudorița Lăcătuș Enuța
Sandu Mariana
9. Clasa a VI-a Aldea Eleonora Panaite Atena
Adam Mihaela
10. Clasa a VII-a Ignat Valerica Chiriac Niculina
Ispas Elisabeta
11. Clasa a VIII-a Radu Sorina Maxim Ionica
Andrei Niculita

 

DIRECTOR,

Prof. Pechianu Florin

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

COMITETUL DE COORDONARE

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Nr. crt Nume şi prenume Funcţia
1. Lăcătuş Enuţa preşedinte
2. Aldea Eleonora vicepreşedinte
3. Ispas Elisabeta vicepreşedinte
4. Radu Sorina secretar
5. Căluean Măriuca casier
6. Ghioca Maria membru-responsabil ciclul preşcolar
7. Negoiță Soltana membru-responsabil ciclul primar
8. Ignat Valerica membru-responsabil ciclul gimnazial

 

DIRECTOR,

PECHIANU FLORIN GIGI

 

PLAN  DE MUNCĂ AL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 DIRECTOR,PECHIANU FLORIN GIGI

NR. CRT. DATA TEMA PROPUSĂ RĂSPUNDE
1 sept. 2017 -Alegerea Consiliului reprezentativ al părinţilor

-Desemnarea reprezentanţilor părinţilor în CA

-Alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor, membri responsabili cu ciclul preşcolar/primar/gimnazial, membru trezorier şi secretar

-Desemnarea reprezentanţilor în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material și Programul național ,,Școala altfel’’

 

Director

consilier educativ

învăţători

diriginţi

2 octombrie 2017 -Prezentarea raportului de activitate pentru anul scolar anterior şi a Planului de activitate pentru anul şcolar 2016-2017

-Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului reprezentativ al părinţilor

-Adoptarea contractului educaţional încheiat cu părinţii

Director

consilier educativ

3 ocazional -Sprijinirea învăţătorilor şi a diriginţilor în organizarea serbărilor cu ocazia diferitelor evenimente consilier educativ

Comitet de părinti

4 oct 2017– iunie 2018 -Sprijinirea desfăşurării activităţilor extracurriculare: voluntariat, excursii, vizite, concursuri, parteneriate Consilier educativ

Comitet de părinţi

5 martie 2018 -Tendinţe greşite în educaţie-dezbatere consilier educativ

Comitet de părinţi

[su_spoiler title=”Regulament consiliul reprezentativ al parintilor” style=”fancy” icon=”arrow-circle-1″][/su_spoiler]