COMITETELE DE PĂRINŢI PE CLASE

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Nr.

crt.

GRĂDINIŢA/CLASA PREŞEDINTE MEMBRI
1. Grădiniţa nr.1 Bordeianu Vasilica Stanciu Angelica
Dicu Georgiana
2. Grădiniţa nr.2 Ghioca Maria Vlădan Nicoleta
Bordeeanu Anişoara
3. Clasa pregătitoare Chiriac Niculina Ispas Elisabeta
Vlădan Ştefania
4. Clasa I Căluean Claudia Măriuca Năstase Cecilia
Ignat Valerica
5. Clasa a II-a Ispas Elisabeta Calin Vasilica
Ghioca Paulina
6. Clasa a III-a Lăcătuş Enuţa Dumitru Daniela
Sandu Mariana
7. Clasa a IV-a Aldea Eleonora Chiriac Nicoleta
Adam Mihaela
8. Clasa a V-a Ignat Valerica Chiriac Niculina
Bejinaru Natalia
9. Clasa a VI-a Radu Sorina Andrei Neculita
Mitrea Mihaela
10. Clasa a VII-a Alexe Iuliana Măciucă Maricica
Aurică Valentina
11. Clasa a VIII-a Nitu  Gina Bejinaru Natalia
Borcea Didina

 

DIRECTOR,

Prof. Pechianu Florin

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

COMITETUL DE COORDONARE

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Nr.

crt.

Nume şi prenume Funcţia
1. Lăcătuş Enuţa preşedinte
2. Aldea Eleonora vicepreşedinte
3. Ispas Elisabeta vicepreşedinte
4. Bordeianu Vasilica secretar
5. Căluean Măriuca casier
6. Ghioca Maria membru-responsabil ciclul preşcolar
7. Chiriac Niculina membru-responsabil ciclul primar
8. Ignat Valerica membru-responsabil ciclul gimnazial

 

DIRECTOR,

PECHIANU FLORIN GIGI

 

PLAN  DE MUNCĂ AL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

NR. CRT.

DATA

TEMA PROPUSĂ

RĂSPUNDE

1 sept. 2015 -Alegerea Consiliului reprezentativ al părinţilor

-Desemnarea reprezentanţilor părinţilor în CA

-Alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor, membri responsabili cu ciclul preşcolar/primar/gimnazial, membru trezorier şi secretar

-Desemnarea reprezentanţilor în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

 

Director

consilier educativ

învăţători

diriginţi

2 octombrie 2015 -Prezentarea raportului de activitate pentru anul scolar anterior şi a Planului de activitate pentru anul şcolar 2014-2015

-Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului reprezentativ al părinţilor

-Adoptarea contractului educaţional încheiat cu părinţii

Director

consilier educativ

3 ocazional -Sprijinirea învăţătorilor şi a diriginţilor în organizarea serbărilor cu ocazia diferitelor evenimente consilier educativ

Comitet de părinti

4 decembrie 2015 -,,Calculatorul –avantaje şi dezavantaje”

propuneri activităţi pentru ,,săptămâna altfel’’

consilier educativ

Comitet de părinţi

5 oct 2015– iunie 2016 -Sprijinirea desfăşurării activităţilor extracurriculare: voluntariat, excursii, vizite, concursuri, parteneriate Consilier educativ

Comitet de părinţi

6 martie 2016 -Tendinţe greşite în educaţie-dezbatere consilier educativ

Comitet de părinţi

 

DIRECTOR,

PECHIANU FLORIN GIGI

 
 

Regulament consiliul reprezentativ al parintilor