Comisii metodice si de lucru

 

NR.

CRT.

COMISIA PREŞEDINTE/

RESPONSABIL

MEMBRI
1. Comisia pentru curriculum şcolar Pechianu Florin-preşedinte Paraschiv Tania

Iancu Ecaterina

Şerban Tincuţa

2. Comisia pentru întocmirea orarului Rusu Mihaela-responsabil Paraschiv Tania

Ioniţă Titiana

3. Comisia pentru consiliere şi orientare Rusu Mihaela-responsabil Serafinceanu Remus

Paraschiv Tania

Ioniţă Titiana

Răsmeriţă Nicoleta

4. Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării Onea Florentina-responsabil Paraschiv Tania

Iancu Ecaterina

5. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă Pechianu Florin-preşedinte

Serafinceanu Remus-responsabil

Onea Florentina

Velev Elena

6. Comisia pentru situaţii de urgenţă Pechianu Florin-preşedinte

Serafincenu Remus-responsabil

Gagea Violeta

Ioniţă Titiana

7. Comisia de monitorizare a frecveţei, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar Răsmeriţă Nicoleta-responsabil Rusu Mihaela

Ioniţă Titiana

8. Comisia pentru activităţi recreative Suruianu Carmen-responsabil Şerban Tincuţa

Paraschiv Tania

9. Comisia de perfecţionare şi formare continuă Iancu Ecaterina-responsabil Şerban Tincuţa

Gagea Violeta

10. Comisia pentru concursuri şi olimpiade şcolare Rusu Mihaela-responsabil Paraschiv Tania

Răsmeriţă Nicoleta

Aurică Ionica

11. Comisia de recepţie a produselor de panificaţie şi lactate Pechianu Florin-preşedinte

Şerban Tincuţa-responsabil

Aurică Ionica

Constantin Gică

Andrei Gheorghe

12. Comisia pentru aniversări şi serbări şcolare Aurică Ionica-responsabil Rusu Mihaela

Onea Florentina

13. Comisia de pregătire a Evaluării Naţionale Serafinceanu Remus-responsabil Rusu Mihaela

Anton Valentina

14. Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material Pechianu Florin-preşedinte

 

Rusu Mihaela

Rotaru Margareta

Apostu Cătălina

Lăcătuş Enuţa

15. Comisia pentru control managerial intern Pechianu Florin-preşedinte

Rusu Mihaela-vicepreşedinte

Iancu Ecaterina-secretar

Paraschiv Tania

Aurică Ionica

16. Comisia de gestionare SIIR Pechianu Florin-preşedinte

Rotaru Margareta-responsabil

Ioniţă Titiana

Paraschiv Tania

17. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii Velev Elena-responsabil Onea Florentina

Ispas Elisabeta

 

 

18. Comisia pentru recesământul populaţiei şcolare Pechianu Florin-preşedinte

Iancu Ecaterina-responsabil

Şerban Tincuţa

Aurică Ionica

19. Comisia de recepţie, inventariere şi casare Pechianu Florin-preşedinte Apostu Cătălina

Şerban Tincuţa

Iancu Ecaterina

Paraschiv Tania

20. Comisia de control a documentelor şcolare Pechianu Florin-preşedinte Rotaru Margareta

Ioniţă Titiana

21. Comisia de salarizare Pechianu Florin-preşedinte Rotaru Margareta

Apostu Cătălina

22. Comisia de selecţionare a documentelor şcolare Pechianu Florin-preşedinte Rotaru Margareta

Iancu Ecaterina

23. Comisia  de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie Pechianu Florin-preşedinte

Ioniţă Titiana-responsabil

Şerban Tincuţa-secretar

Paraschiv Tania

Constantin Magdalena

Ispas Elisabeta

Serafinceanu Remus

24. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Pechianu Florin-preşedinte

Paraschiv Tania-responsabil

 

Rusu Mihaela

Ioniţă Titiana

Aurică Ionica

Iancu Ecaterina

Ispas Elisabeta

Aldea Eleonora

Constantin Magdalena

Crăciun Niculiţă

  Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală Moraru Dumitrel-responsabil Serafinceanu Remus

Iancu Ecaterina

26. Comisia metodică a învăţătoarelor şi educatoarelor Iancu Ecaterina-responsabil Şerban Tincuţa

Aurică Ionica

Suruianu Carmen

Răsmeriţă Nicoleta

Ioniţă Titiana

Onea Florentina

27. Comisia metodică a profesorilor Gagea Violeta-responsabil Pechianu Florin

Rusu Mihaela

Anton Valentina

Paraschiv Tania

Serafinceanu Remus

Vasile Andreea

Velev Elena

Moraru Dumitrel

Chirilă Nicu

28. Comisia diriginţilor Paraschiv Tania-responsabil Rusu Mihaela

Anton Valentina

Serafinceanu Remus