COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

 

Planul Operational al CEAC 2017-2018
Regulamentul CEAC 2017-2018
Sarcini membrii comisiei CEAC 2017-2018
Strategie CEAC 2011-2016