COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

 

Planul Operational al CEAC 2016
Regulamentul CEAC 2016
Sarcini membrii comisiei CEAC 2013-2014
Strategie CEAC 2011-2016